มหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale Korat 2021…ค้นพบต้นทุนจากภายในที่อาจไม่มีใครมองเห็น ผ่านหัวใจและจิตวิญญาณของศิลปินร่วมสมัย...


ศิลปะ ผลงานสร้างสรรค์จากวุฒิปัญญาของมนุษยชาติ ที่เริ่มต้นด้วยจินตนาการของศิลปิน สู่สารที่จุดประกายก่อให้เกิดการรับรู้ลึกซึ้งกว่าคำพรรณนา จากจุดเริ่มต้นของแนวความคิดที่หยิบเอาสิ่งเล็ก ๆ แวดล้อมตัวเรา ผสมกับมุมมองแบบร่วมสมัย เกิดเป็นเทศกาลงานศิลปะระดับโลกภายใต้ชื่อ Thailand Biennale Korat 2021


เป็นระยะเวลากว่าสิบปี จนถึงความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ใน Thailand Biennale Krabi 2018 โดยกระทรวงวัฒนธรรม ในคราวนี้ งานศิลปะร่วมสมัยจะถูกจัดแสดงขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา หรือที่เรียกกันติดปากว่า “โคราช” ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2021 ไปจนถึง 31 มีนาคม 2022 ภายใต้ชื่องาน Biennale ที่ถูกจัดครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1895 เมืองโคราชได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของเมืองเจ้าภาพ (Host City) ของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยที่มีอายุยาวนานกว่าศตวรรษ


ตลอดระยะเวลาราว 4 เดือนนี้ ทั้งอำเภอเมือง, อำเภอพิมาย และอำเภอปากช่อง จะเป็นศูนย์รวมของงานศิลปะร่วมสมัย ดึงดูดให้ ผู้เข้าร่วมงานเทศกาล (Festival Goers) ที่ชื่นชอบในงานศิลป์ ได้เข้ามาสัมผัสสุนทรียศิลป์หลากหลายรูปแบบ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ โยโกะ ฮาเซคาว่า ผู้อยู่เบื้องหลังการแสดง และเทศกาลศิลปะระดับโลกมาแล้วมากมาย เป็นผู้วางทิศทางในปีนี้ ภายใต้แนวคิดเล็กที่เรียบง่าย “เซิ้ง...ศิลป์ ถิ่นโคราช” จากลีลาของผีเสื้อที่โบยบินดอมดมโคลนตมบนพื้นดิน อาศัยธุลีที่ดูไร้ค่าในสายตาคนทั่วไป จนเติบโตเป็นความงดงามที่มีชีวิต ราวกับระบำที่งดงาม จนเชื่อมโยงกับคำว่า เซิ้ง ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของศิลปะการแสดงพื้นบ้านในเมืองโคราชผนวกกับคำว่า ศิลป์ ที่หมายถึงศิลปะ แก่นของเนื้องานเทศกาล ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า สินธุ์ ที่หมายถึงดิน สะท้อนให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะดูไม่มีความสำคัญ แต่เป็นพลังที่ก่อให้เกิดพัฒนาการส่งต่อ และนำไปสู่คำว่า สิน เป็นปลายทางแทนความมั่งคั่งที่งอกงามขึ้นมาได้จากทั้งสององค์ประกอบที่กล่าวมาแล้วด้วยเหตุนี้เอง คุณค่าที่อยู่เหนืองานศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปิน 53 ท่าน จาก 25 ประเทศที่มาร่วมในเทศกาลนี้ คือโอกาสที่เราจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างเริ่มที่ต้นกำเนิดแนวความคิดต่อยอดจากเรื่องราวรอบ ๆ ตัวของเมืองโคราช เกิดเป็นงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งศิลปินเหล่านั้น ต่างก็หมายใจว่า ผู้ชมงานของพวกเขาจะได้รับรู้ถึงข้อความที่ซ่อนอยู่ นำไปเป็นเชื้อไฟ จุดแสงสว่างให้กับจิตใจ สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมิดไปด้วยกัน

เป็นอีกครั้งที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำเอาลิขสิทธิ์งานเทศกาลระดับโลกอย่าง Biennale เข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดรากฐานของการพัฒนาชุมชน เกิดเป็น Festival Economy ที่ยั่งยืนให้กับเมืองได้ก้าวไปสู่การเป็น Festival City ได้ต่อไป7 views0 comments