ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น "เมือง MICE ใหม่" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท


เชิญร่วมงานประกวดภาพยนตร์สั้น ในโครงการ “เมือง MICE ใหม่” Local Filmmakers Workshop Project งานประกวดภาพยนตร์สั้นโปรโมตสองจังหวัด MICE ภูเก็ต และนครราชสีมา โดยผู้ชนะเลิศ 4 ทีมจะได้เงินทุนสนับสนุนการถ่ายทำจริงทีมละ 100,000 บาท (จังหวัดละ 2 ทีม)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม 2564


กติกาการรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ผลิตคอนเทนต์ ผู้ผลิตสื่อ หรือ ผู้ผลิตภาพยนตร์ จำนวนไม่เกิน 5 คนต่อการสมัคร

  • เลือก MICE Destination ที่สนใจ (จังหวัดภูเก็ต หรือ จังหวัดนครราชสีมา) โดยผู้สมัครต้องสามารถเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาในจังหวัดภูเก็ต หรือจังหวัดนครราชสีมาได้

  • ส่งผลงานที่เคยทำ (Portfolio) เป็นลิงก์เข้ามาทางแบบฟอร์มการสมัคร (ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube, Vimeo, หรือรวมไฟล์ส่งใน Google Drive)

  • สะดวกเข้าร่วม Workshop และร่วมทุกกิจกรรมได้ครบจนจบการแข่งขัน


การตัดสินผลงาน

  • หลังเข้าร่วมเวิร์คช็อป (29 กรกฎาคม 64 สำหรับทีมที่เลือกจังหวัดภูเก็ต และวันที่ 30 กรกฎาคม 64 สำหรับทีมที่เลือกจังหวัดนครราชสีมา) ผู้สมัครต้องทำไฟล์นำเสนอผลงาน (Pitch Deck) โดยมีเนื้อหารวมถึงโครงเรื่อง, Mood & Tone, คาร์แรกเตอร์ตัวละคร, ภาพอ้างอิง (Reference) และการใช้งบประมาณ ส่งให้คณะกรรมการภายในวันที่ 13 สิงหาคม 64

  • กรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอ (ประมาณ 6-8 ทีมต่อจังหวัด) โดยวันที่ 18 สิงหาคม 64 เป็นการนำเสนอผลงานผู้สมัครที่เลือกจังหวัดภูเก็ต และวันที่ 20 สิงหาคม 64 เป็นการนำเสนอผลงานผู้สมัครที่เลือกจังหวัดนครราชสีมา

  • ผู้ชนะจากรอบนำเสนอ 4 ทีมสุดท้าย (จังหวัดละ 2 ทีม) จะได้รับทุนสนับสนุน 100,000 บาทในการผลิตภาพยนตร์สั้นในโครงการ “เมือง MICE ใหม่” และได้รับการแนะนำการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญในสมาคม TECNA โดยการถ่ายทำและตัดต่อจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กันยายน 2021 โดยวันถ่ายทำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด

  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 23 กรกฎาคมนี้ ส่งรายชื่อ พร้อม Portfolio ของทีมมาได้ที่ https://forms.gle/uzupCHHRi7DBZy6GA

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุน ให้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้สร้างสรรค์ที่ได้รับทุน, สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thailand Content Lab, TECNA - Thailand หรือ Inbox มาที่ https://www.facebook.com/TECNA.THAI/inbox


#ThailandContentLab #เมืองMICEใหม่

2 views0 comments