สสปน. ชวนฟังบรรยาย "มาตรการเยียวยานายจ้างและลูกจ้างไมซ์" จากสำนักงานประกันสังคมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีกำหนดจัดงาน MICE Clinic โดยเชิญผู้แทนสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ


“มาตรการเยียวยาให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด”


ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


สนใจเข้าร่วมงานทาง Zoom Meeting ที่ https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_pxUGsGjgSKeS5NHO1FsseA


#MICEClinic #MICEinThailand #TCEB #CVB #MICE #BusinessEventThailand

1 view0 comments