แนะนำเมืองแห่งอัตลักษณ์ของโลก ตอนที่ 2 Barcelona, Spain


La Sagrada Família, Photo source from architecturaldigest.com


มารู้จักเมืองบาร์เซโลนา เมืองหลวงของแคว้นคาตาลัน เมืองแห่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศสเปน และเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมของโลก เมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีการวางผังเมืองดีเด่น สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยระดับโลก โดยใช้ Landmark เป็นจุดยึดโยงเมืองเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี แน่นอนว่าเมืองที่มีผังเมืองดีเลิศและโดดเด่นระดับโลกแบบนี้ ต้องอุดมไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน ซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิหาร “แนวโกธิค” มากมาย นั่นหมายถึง เอกลักษณ์ และ/หรือ อัตลักษณ์จากการออกแบบงานศิลปะมาผสมผสานกับงานสถาปัตย์ที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างแบบนักคิดอัจฉริยะที่เกิดขึ้นในยุคสมัยกว่าหลายร้อยปี ที่ได้เกิดเมืองบาร์เซโลนาแห่งนี้ขึ้นมา


ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมระดับโลกอย่างมหาวิหาร La Sagrada Familia ที่ออกแบบโดยสถาปนิกอัจฉริยะระดับโลกอย่าง Antoni Gaudi ที่ได้เลือกใช้ในแนวอาร์ตนูโวมาผสมผสานกับแนวโกธิคเป็นคนแรกของโลก ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่สมัย ค.ศ. 1882 จนถึงปัจจุบันและยังไม่เสร็จสิ้น ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิหารที่มีก่อสร้างยาวนานที่สุดในโลกเกือบ 140 ปีเลยทีเดียว และกลายมาเป็น Landmark ระดับท๊อปของโลก


มหาวิหารแนวโกธิคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เมืองบาร์เซโลน่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ถูกจับมายึดโยงกับการสร้างผังเมือง ด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีต เชื่อมกับความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบัน จนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ประกอบไปด้วยจุดกำเนิดของงานศิลปะและสถาปัตยกรรมมากมาย รวมถึงจิตรกรอมตะชาวสเปนชื่อก้องโลกอย่าง Picasso ที่ได้มาใช้ชีวิตและสร้างงานศิลปะร่วมกับเพื่อนร่วมชาติคาตาลันของเขาที่เมืองบาร์เซโลนา จนได้เกิดงานแสดงนิทรรศการที่แสดงความโดดเด่นมีเอกลักษณ์น่าทึ่ง ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังจนกระทั่งวงการจิตรกรและศิลปะทั่วโลกให้การยอมรับจนถึงปัจจุบัน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมอีกมากมายที่ล้วนมีอัตลักษณ์จากรากเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นมหาวิหาร Barcelona Cathedral, ย่านชอปปิ้ง Gothic Quarter, สนามฟุตบอล Camp Nou, Museu Picasso, สวนสาธารณะ Park Guell, หอแสดงคอนเสิร์ต Paula De La Musica Catalana และอื่น ๆ อีกมากมายย่านชอปปิ้ง The Gothic Quarter, Photo source from driftwoodjournals.com


หอแสดงคอนเสิร์ต Paula De La Musica Catalana, Photo source from barcelona-life.com


Photo source from salika.co


Photo source from salika.co

จากรากของสถาปัตยกรรมอัตลักษณ์สู่การออกแบบผังเมือง บาร์เซโลน่า คือเมืองที่มี City DNA แข็งแรงและเด่นชัดเรื่องการออกแบบทางสถาปัตย์ เป็นที่มาของเทศบาลเมืองทุกยุคทุกสมัย จึงได้วางแผนยุทธศาสตร์แบบยั่งยืน เพื่อที่จะสร้างเมืองเมืองนี้ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองที่มีความสุขกับการใช้ชีวิต นอกเหนือจากการที่ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในทิศทางเดียวเท่านั้น นั่นหมายถึงการที่ต้องนำ Green Concept เข้ามาสกัดกั้นมลภาวะ และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากรถยนต์จำนวนมากมายมหาศาลบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ด้วยเนื่องการออกแบบผังเมืองที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นบล็อก เป็นเหลี่ยม ความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้น ก็ย่อมเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ถือว่าเรื่องที่มักจะไปด้วยกันเสมอ แต่การออกแบบผังเมืองที่เป็นบล็อก ๆ มากมาย หรือที่กันเป็นแนวคิดที่เรียกว่า Super Block ดังกล่าว ก็ย่อมต้องวิธีการสร้างแนวคิดเพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชน โดยเฉพาะสิ่งที่เกริ่นเรื่องสีเขียวข้างต้นก็น่าจะเป็นทางออกที่จะสร้างความยั่งยืนได้ชัดมากขึ้น


Photo source from theguardian.com

จากแนวคิด Super Block ดังกล่าว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองบาร์เซโลนาที่น่าทึ่งมาก จนได้ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรม และมันก็คือที่มาของการออกแบบคิดงานสร้างเทศกาลเพื่อต่อยอดเมืองอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเส้นทางวิ่งของเทศกาลวิ่งมาราธอนระดับท็อปของโลก ที่ได้นำแนวคิด Super Block มาเป็นการออกแบบเส้นทางวิ่งระยะมาราธอน 42.195 กม. จาก Start line สู่ Finish Line ซึ่งการเชื่อมโยงและเชื่อมต่อระหว่าง Iconic ของเมืองอย่างมหาวิหารต่าง ๆ กับ Super Block ตลอดเส้นทางได้อย่างกลมกลืน จนทำให้นักวิ่งมาราธอนจากทั่วโลก ก็ต่างชื่นชมกับสถาปัตยกรรมเมืองของบาร์เซโลน่าได้อย่างสนุกสนานตลอดเส้นทางวิ่ง รวมถึงไปถึงงานเทศกาลดนตรี Barcelona Music Festivals ภายใต้ชื่อต่าง ๆ ก็ได้นำแนวคิด Super Block มาออกแบบเป็นฉากหลังของเวทีคอนเสิร์ตได้อย่างมีเอกลักษณ์ ทุกแนวดนตรีไม่ว่าจะเป็น EDM, Jazz, Main Stream รวมถึงการแสดง Orchestra จนเป็นภาพที่ปรากฏไปทั่วโลก ซึ่งนี่ก็คือ Super Block สุดยอดอัตลักษณ์เชิงสถาปัตยกรรม ที่แสดง characters ของเมืองกับงานเทศกาลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองบาร์เซโลนา ที่สามารถเล่าและผูกเรื่องโยงมาสู่รากเหง้าตัวตนของเมือง หรือ City DNA ที่สะท้อนเรื่องเล่าสถาปัตย์จากอดีตสู่ปัจจุบัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ทำไม Festival Goers (ผู้ที่ชื่นชอบงานเทศกาล) จากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมาราธอนเชิงท่องเที่ยว และหรือนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบงานไปทัวร์เทศกาลดนตรี ศิลปะ ได้หลั่งไหลเข้ามาที่เมืองบาร์เซโลนา ก็เป็นเพราะความชัดเจนของ character ของเมือง ที่นอกเหนือจากการวางแผนมาร่วมงานเป็นปี ๆ เที่ยวงานทั่วไป และงานเทศกาลที่ตัวเองชื่นชอบที่นี่แล้ว Festival Goers (ผู้ที่ชื่นชอบงานเทศกาล) จากทั่วโลก ก็ยังได้มีโอกาสที่สั่งสมประสบการณ์ในการดื่มด่ำกับกับความน่าทึ่งของเมืองอัตลักษณ์เชิงสถาปัตยกรรมอย่างเมืองบาร์เซโลน่า ที่นำเอา Super Block มาสร้างตำนานแห่งมรดกทางเศรษฐกิจและตำนานแห่งความยั่งยืนกันอย่างยาวนานเลยทีเดียว


Photo source from energy-cities.eu

The Barcelona marathon, Photo source from eurosport.com


3 views0 comments