Bangkok Design Week กับทุกมิติของกรุงเทพฯกว่า 5 ปีแล้วที่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week (BKKDW) ถูกจัดขึ้นติดต่อกันเพื่อรังสรรค์เมืองหลวงของประเทศไทยให้มีความสวยงาม แปลกตาและสร้างสรรค์ ภายใต้บริบทของสังคม สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ์ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอวิสัยทัศน์ ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และผลงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่ให้กับกรุงเทพฯ ของนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ไปจนถึงหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ


BKKDW จัดขึ้นโดยการร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ผู้ร่วมจัดงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 500 ราย มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของกรุงเทพฯ ต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับของงานทดลอง ไปจนถึงผลงานที่ส่งผลด้านธุรกิจและเพื่อสังคมโดยจัดแสดงผ่านการใช้งานพื้นที่เมืองในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Districts) ต่าง ๆ ที่กลมกลืนไปกับบริบทอันเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสัน และประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าจดจำให้กับชาวเมือง อีกทั้งยังดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรุงเทพฯ โดยมีแนวคิดหลักครอบคลุมทั้งสามมิติ ได้แก่ อยู่ดี (City & Living) กินดี (Well-Being & Gastronomy) และธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business)คุณติ๊ก-มนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า

“Bangkok Design Week ถือเป็นแพลตฟอร์มในการร่วมมือของนักสร้างสรรค์หลากหลายกลุ่ม เป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ และเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี และสามารถนำไปใช้กับย่านอื่น ๆ ได้ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เจริญกรุง แต่สามารถเป็นทองหล่อ-เอกมัย สามย่าน อารีย์-ประดิพัทธ์ได้ ซึ่งแต่ละครีเอเตอร์ก็จะมีไอเดียในการที่จะผลิตเนื้อหาหรือกิจกรรมที่มันสอดคล้องกับแต่ละย่านได้ ในท้ายที่สุดภาพที่คนมองมาที่กรุงเทพฯ ก็จะบอกว่ากรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่เป็นย่านสร้างสรรค์ที่สนับสนุนนักสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างการรับรู้ในภาพรวมของกรุงเทพฯ ว่าให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์โดยแท้จริง”

BKKDW เป็นเทศกาลงานออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำเสนอโปรแกรมออกแบบและสร้างสรรค์กว่า 400 โปรแกรม จากนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วมากกว่า 400,000 คนในแต่ละปี นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันกรุงเทพมหานครให้เติบโตและโดดเด่น ในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก้ (UNESCO Creative City Network) ในสาขาด้านการออกแบบ (Bangkok City of Design) อีกด้วย“ในมิติของการพัฒนาเมือง BKKDW ได้ทดลองทำทางม้าลาย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐก็มีทำอยู่แล้ว แต่ในแง่ของการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ก็ได้ทดลองทำอะไรใหม่ ๆ ด้วย เช่น ทำทางม้าลายที่สวยงาม ทำป้ายบอกทางที่พื้น แทนป้ายแบบเสาที่ขวางทางเดิน ทำป้ายรถเมล์ที่ถูกพัฒนามาเรื่อย ๆ จนเปลี่ยนไปทั้งหมด 500 ป้าย” คุณติ๊กกล่าว

ดังนั้น BKKDW จึงเป็นทั้งแพลตฟอร์มให้หน่วยงานรัฐสำหรับทดลองทำโปรเจกต์ แพลตฟอร์มสำหรับโชว์งานของนักสร้างสรรค์ และแพลตฟอร์มในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

1 view0 comments