CAPT Fest ชวนมาออกแบบการสื่อสารในแบบของคุณเองด้วย “ทักษะการแสดง” ในเวิร์กช็อปจาก TTF X Self-Factory


หลายคนอาจเคยพลาดโอกาสดี ๆ เพราะ “สื่อสาร” ไม่ชัดเจน ตะกุกตะกัก ทำตัวไม่ถูกเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางคนมากมาย หายใจไม่ทั่วท้องเมื่อมีสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่คุณ

ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยการ “ออกแบบ” การสื่อสารในแบบของคุณเอง การสื่อสารที่ทำให้คุณมั่นใจในแบบที่ตัวเองเป็น เพราะการสื่อสารคือทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ ทำให้ “เสียง” ของคุณดังขึ้น


เวิร์คชอป Acting for Non-Actors: Create your Communication คือบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณแก้ปัญหาการสื่อสาร ประยุกต์ใช้ศาสตร์ “การแสดง” และ “จิตวิทยาสังคม” เพื่อเป็นเครื่องมือในการออกแบบการสื่อสารให้ตอบสนองเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากการเรียนรู้เทคนิคฝึกวิเคราะห์ และเตรียมการเฉกเช่นเดียวกับนักแสดงมืออาชีพ

Self - Factory คัดเลือกบทเรียน องค์ความรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เช่น การตั้งเป้าหมายในการสื่อสาร (Goal and Objective setting up) การวางคาแรคเตอร์ (Role and Character setting up) การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Knowing your Audience) การสร้างองค์ประกอบและบรรยากาศในการสื่อสาร (Leading The Scene) การวางโครงเรื่องและการเรียงลำดับสารที่เหมาะสม (Story telling) การฝึกซ้อมและคาดการณ์ภาวะวิกฤติ (Practicing and Crisis Management) เป็นต้น เพื่อผู้เรียนจะได้มีเครื่องมีในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

นักการละครช่วยคลี่คลายปัญหาการสื่อสารของคุณได้อย่างไร พบกับเทคนิคการฝึกฝนนักแสดงและจิตวิทยาสังคมที่นำมาประยุกต์กับชีวิตประจำวันและช่วยเปิดประตูโอกาสให้คุณผ่านเวิร์คช็อปออนไลน์ตลอด 4 สัปดาห์


CAPT Workshop

Acting for Non-Actors: Create your Communication

โดย Thai Theatre Foundation (TTF) X Self-Factory

วันที่ 5-26 กันยายน 2563 (ทุกวันอาทิตย์)

เวลา 16:00-17:30 น.

วิทยากร

🎭พิมพ์ภัทร ชูตระกูล (ปราง)

Founder, Self - Factory

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการละครและจิตวิทยาสังคม

และแอคติ้งโค้ชที่ทำงานในวงการบันเทิงมากว่า 10 ปี


🎭ทิพย์ตะวัน อุชัย (เตย)

Founder, Self - Factory


อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงและศาสตร์การละครเพื่อการพัฒนา


ค่าสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อป 1,200 บาท 💵

สมัครร่วมกิจกรรมและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 


ติดตามข่าวสารในแวดวงเทศกาลและเรื่องราวของคนในเทศกาลได้ที่ Happy Mango, festival people connected. ได้ทุกช่องทาง อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ กดติดตามกันนะคะ :)

6 views0 comments